دسامبر 24, 2018

حضور صبا در چهارمین نمایشگاه بین المللی 2018 IRAN HOSPiTEX

حضور شرکت افزار نوآوران صبا، نماینده انحصاری دربهای اتوماتیک بیسام سوئد در ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی که از تاریخ 3 لغایت 6 دی ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین ا لمللی تهران برگزار گردید.

این حضور با همکاری شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب، تولید کننده محصولات و تجهیزات پزشکی با کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی انجام پذیرفت.

 

حضور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی جناب آقای علیزاده در غرفه شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب و بازدید از تجهیزات تخصصی بیمارستان

 

رویداد ها
About Shahram

پاسخ دادن