محصولات

سیستم‌های کنترل تردد0

انواع درب‌های اتوماتیک مانند درب‌های کشویی، لولایی و گردان در ورودی‌ها، ترددی هدایت شده،ایمن و بهینه را برای افراد فراهم میکند. همچنین عامل کاهش مصرف انرژی، آلودگی صوتی و آلودگی‌های محیطی مانند گرد و غبار میباشند. استفاده از درب‌های اتوماتیک در ورودی‌ها نوعی خوش آمدگویی به میهمانان و یا بازدید کنندگان نیز میباشد.

سیستم‌های مدار بسته0

انواع درب‌های اتوماتیک مانند درب‌های کشویی، لولایی و گردان در ورودی‌ها، ترددی هدایت شده،ایمن و بهینه را برای افراد فراهم میکند. همچنین عامل کاهش مصرف انرژی، آلودگی صوتی و آلودگی‌های محیطی مانند گرد و غبار میباشند. استفاده از درب‌های اتوماتیک در ورودی‌ها نوعی خوش آمدگویی به میهمانان و یا بازدید کنندگان نیز میباشد.