آوریل 19, 2018

نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری

حضور فعال شرکت افزار نوآوران صبا

در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری – مدیریت، آموزش، تجهیزات و اقلام مصرفی هتل – HOTELEXPO

4 الی 6 اردیبهشت 1397

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

 

توجه:  لطفأ جهت حضور در نمایشگاه با استفاده از سامانه ثبت نام بازدید کنندگاه  شماره پیگیری دریافت نمایید.

رویداد ها
About Shahram

پاسخ دادن