مرکز مجاز خدمات پس از فروش بیسام درایران (بیسام سرویس) ، جهت اطمینان از کارکرد مداوم و بدون اشکال درهای اتوماتیک وافزایش طول عمر آن ها همواره با مشتریان خود همراه است .شبکه گسترده وکارآمد وخدمات پس از فروش بیسام سرویس، با ویژگیهای منحصر به فرد خود، قابلیت ارائه خدمات با کیفیت بالا در سراسر کشور و در کوتاه ترین زمان را به مشتریان خود دارا می باشد.ارائه دو سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش برای کلیه دربهای بیسام در ایران، یکی از وظایف اصلی مرکز مجاز خدمات پس از فروش صبا می باشد.