بازار چارسو

بازار چارسو که در زمینی به مساحت 5700 متر مربع با 15000 متر فضای تجاری، 330 باب مغازه و 5 سالن سینما در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ توسط شرکت امید نیک در حال احداث می باشد به عنوان یکی از قطبهای تجاری در حال احداث پایتخت، با انتخاب شایسته دربهای اتوماتیک بیسام سوئد، به جمع مشتریان شرکت صبا پیوست.