درب‌های گردان ۲ بال

توضیحات کلی

هنگامی که فضای داخلی در اولویت باشد بهترین طرح پیشنهادی درب های گردان بیسام است. درب های گردان بیسام در مدلهای دو، سه و چهار بالـه ارائه می شوند که ضمن فراهم آوردن یک نمای تاثیر گذار، به نحو موثری هوای داخل و خارج ساختمان را از هم مجزا می سازند.

درب گردان دو بال با نحوه ای گردش محیطی خود و بدون نیاز به شفت در وسط کابین کارایی را به حداکثر میرساند

مشخصات فنی

ASSA ABLOY UniTurn revolving door                                                                                               

  • Power supply: 230 V, 50 Hz,mains fuse max 10 A,100-120 V, 50/60 Hz,mains fuse max 16 A
  • Power consumption: 400 W /30 W resting
  • Anodizing, clear or bronze
  • Lighting LED 5 W: 70 W
  • Internal height non-standard (max. 2600 mm)
  • Fascia height non-standard (max. 1250 mm)
  • Powder-coated finish (RAL colours)
  • Stainless steel cladding