درب‌های گردان ۳ و ۴ بال

توضیحات کلی

درب های گردان سه بال و چهار بال با طراحی ظریف و منسجم خاصیت کنترل آب و هوا را با امنیت و آسایش یک درب اتوماتیک ترکیب می کند.

مشخصات فنی

ASSA ABLOY RD3 and RD4 revolving doors

  • Power supply: 230 V, 50Hz, mains fuse max 10 A or 100-120V, 50/60Hz, mains fuse max 16A
  • Power consumption: 400 W /30 W resting
  • Lighting LED: 5 W 75 W
  • Ambient temperature: -20 to +50°C
  • Anodizing
  • Internal height non-standard (2000 to 2600 mm)
  • Fascia height non-standard (340 to 1250 mm)
  • Powder-coated finish (RAL colours)
  • Stainless steel cladding