اپراتور باریک SW300/SW150

توضیحات کلی

 

راه حلهای متنوع دربهای لولایی شرکت بیسام با بیشترین کاربرد در سازمانها و شرکتهای خصوصی، رستورانها، بیمارستانها و مراکز درمانی، تردد معلولین و سایر کاربردهای دیگر، موجب تامین سهولت و ایمنی در تردد با رعایت یک معماری زیبا و اصول مدیریت انرژی میگردند.

اپراتور های درب های بازویی بیسام، هم برای محیط های داخلی و خارجی و جهت بسیاری از انواع درب ها مناسبند و به خوبی با محیط های متفاوت سازگار می شوند.
اپراتورها هم برای نصب های جدید و هم برای نصب های قدیمی ایده آل هستند.

مشخصات فنی

ASSA ABLOY SW300

 • Power supply: 100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, mains fuse max. 10A (building installation)
 • Power consumption max.: 300 W
 • Auxiliary voltage: 24 V DC, max. 700 mA
 • Monitored battery backup unit: 24 V DC
 • Electromechanical locking connection: 12 V DC, max. 1200 mA or 24 V DC, max. 600 mA
 • Ambient temperature: -20 °C to +45 °C
 • Relative humidity (non condensing) 95%
 • Recommended max. door weight and door width Inertia J: PUSH = 140 kgm² and PULL = 80 kgm²
 • Class of protection IP20
 • Integrated coordination unit for double fire doors

 

ASSA ABLOY SW150

 • Power supply: 100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, mains fuse max. 10A (building installation)
 • Power consumption max.: 300 W
 • Auxiliary voltage: 24 V DC, max. 700 mA
 • Monitored battery backup unit: 24 V D
 • Electromechanical locking connection: 12 V DC, max. 1200 mA or 24 V DC, max. 600 mA
 • Ambient temperature: -20 °C to +45 °C
 • Relative humidity (non condensing) 95%
 • Recommended max. door weight and door width Inertia J: PUSH = 70 kgm² and PULL = 40 kgm²
 • Class of protection IP20