اپراتور PowerSwing

توضیحات کلی

راه حلهای متنوع دربهای لولایی شرکت بیسام با بیشترین کاربرد در سازمانها و شرکتهای خصوصی، رستورانها، بیمارستانها و مراکز درمانی، تردد معلولین و سایر کاربردهای دیگر، موجب تامین سهولت و ایمنی در تردد با رعایت یک معماری زیبا و اصول مدیریت انرژی میگردند.

اپراتور های درب های بازویی بیسام، هم برای محیط های داخلی و خارجی و جهت بسیاری از انواع درب ها مناسبند و به خوبی با محیط های متفاوت سازگار می شوند.
اپراتورها هم برای نصب های جدید و هم برای نصب های قدیمی ایده آل هستند.

درب های نوسان
اپراتورهای نوسان اتوماتیک درب های نوسان برق، بهبود عملکرد و بهره وری انرژی.
اپراتور درب ASSA ABLOY PowerSwing برای ورودی های ترافیکی بالا
ASSA ABLOY PowerSwing یک موتور الکتریکی هیدرولیک در سنت کلاسیک است. مناسب برای استفاده در تاسیسات که در آن برگ های سنگین در معرض استفاده قرار می گیرند یا جایی که سطح بالای ترافیک عابر پیاده در محیط زیست، به ویژه راهرو های بیمارستان و مکان های خرید خرده فروشی شایع است.
ASSA ABLOY PowerSwing اپراتور درب اتوماتیک مناسب برای استفاده در ورودی های داخلی و خارجی سنگین است. مهندسین سیستم های ورودی ASSA ABLOY با طراحی، مشخص کردن، ساخت، نصب و نگهداری سیستم های درب اتوماتیک نوسان اتوماتیک تک و دوبل، در هر دو روش فشار یا کشیدن کمک می کنند.
مشاوره ای که در آن درب های آتش نشانی مورد نیاز است، تشویق می شود یا جایی که سیستم درب اتوماتیک چرخش بخشی از مسیر فرار اضطراری را تشکیل می دهد.

مشخصات فنی

Safety compliance

  • The ASSA ABLOY PowerSwing complies with EN 1634-1, DIN 18263-4, EN 16005, UL 325, EN 1158 and ANSI/BHMA A156.10, A156.19.

ASSA ABLOY PowerSwing automatic swing door operator

  • Power supply: 230 V AC, 50 Hz /120 V AC, 60 Hz
  • Power consumption max.: 230 W
  • Auxiliary voltage: 24 V DC, max. 700 mA
  • Electromechanical locking connection: 24 V DC, max. 375 mA
  • Ambient temperature: -15° to +30°C
  • Relative humidity (non condensing) 85%
  • Max recommended Inertia J: for PUSH = 80 kgm² and for PULL = 28 kgm²
  • Class of protection IP20
  • Integrated coordination unit for double fire doors