دسته‌بندی نشده

آوریل 21, 2020

اتاق عمل های پیشرفته بیمارستان امیرالمومنین (ع) – سمنان

پروژه های بهداشتی و درمانی سمنان از جمله اتاق عمل های پیشرفته تولید داخل شرکت فرسار تجارت به بهره برداری رسید. وزیر بهداشت، پروژه های مهم بهداشتی و درمانی استان سمنان از جمله ۴ اتاق عمل پیشرفته تولید داخل بیمارستان امیرالمومنین (ع) را افتتاح کرد.  

دسته‌بندی نشده