آوریل 28, 2018

همایش بین المللی قفل و ابزار

گروه شرکت‌های احصا

مقدم شما را در بازدید از این نمایشگاه اختصاصی و آشنایی با آخرین فن‎‌آوریهای نوین سامانه های کنترل تردد،

درب‌های اتوماتیک و قفل و یراق آلات هوشمند و ایمن گرامی میدارد.

 

تاریخ: ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

محل: سالن همایش‌های وزارت کشور

 

 

رویداد ها
About Shahram

پاسخ دادن