دسامبر 12, 2017

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران

طراحی، ساخت و نصب دربهای ویژه بیمارستانی  در اتاقهای جدید عمل بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با همکاری شرکت سیوان صنعت افتخاری دیگر در بخش سلامت کشور برای شرکت افزار نوآوران صبا به همراه آورده.

در این پروژه کلیه اپراتورها در انواع کشویی و لولای با بدنه های شیشه ای و سربی از شرکت بیسام سوئد توسط این شرکت تجهیز گردیده. توضیح اینکه کلیه بدنه دربهای سربی نیز توسط شرکت سیوان صنعت تامین گردیده.


 

 

اخبار
About Shahram

پاسخ دادن